Đặt phòng trực tuyến - Khách sạn Ngôi sao Liên Đô
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến: Hotline: 0911 434 838
Ngày đến Ngày đi Số lượng phòng Người lớn Trẻ em

BÀI TẬP GYM BACK - LƯNG (P.1)

16:21 - 03/07/2017
Nhóm cơ Lưng Xô là nhóm cơ rất lớn nằm phía sau cơ thể chúng ta và cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng khi chúng ta tập thể hình. Những bài giật lưng kéo tạ nặng sẽ giúp cho lưng chúng ta khỏe hơn, ...

BÀI TẬP GYM BACK - LƯNG (P.2)

17:23 - 03/07/2017
Nhóm cơ Lưng Xô là nhóm cơ rất lớn nằm phía sau cơ thể chúng ta và cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng khi chúng ta tập thể hình. Những bài giật lưng kéo tạ nặng sẽ giúp cho lưng chúng ta khỏe hơn, ...

BÀI TẬP GYM BACK - LƯNG (P.3)

11:40 - 13/07/2017
Nhóm cơ Lưng Xô là nhóm cơ rất lớn nằm phía sau cơ thể chúng ta và cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng khi chúng ta tập thể hình. Những bài giật lưng kéo tạ nặng sẽ giúp cho lưng chúng ta khỏe hơn, ...

BÀI TẬP GYM BACK - LƯNG (P.4)

15:52 - 14/07/2017
Nếu bạn chọn được 1 bài tập lưng nào tốt hơn thì bạn có thể bỏ bài này, tôi nói như vậy để bạn hiểu được vai trò quan trọng đối với lưng khi bạn ngồi kéo cáp như thế này.

BÀI TẬP GYM BACK - LƯNG (P.5)

17:48 - 14/07/2017
Nhóm cơ Lưng Xô là nhóm cơ rất lớn nằm phía sau cơ thể chúng ta và cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng khi chúng ta tập thể hình.

Back - Lưng

15:25 - 27/07/2017

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến    
Banner Like Facebook